Thư ngỏ

Thông tin Khoa học – Giáo dục Trường Đại học Bạc Liêu (ISSN: 2354-0893) đã được phát hành từ năm 2009 đến nay. Ban biên tập chân thành cảm ơn các tác giả trong và ngoài Trường đã gửi bài đăng trong thời gian qua.

Với mục tiêu trở thành một địa chỉ cho các giảng viên và sinh viên của Trường, của các Trường bạn, các cơ quan trong và ngoài Tỉnh trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến, công bố kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục… Ban biên tập rất mong tiếp tục nhận được sự cộng tác lâu dài của quý vị.

I. Nội dung của Thông tin Khoa học – Giáo dục

Gồm 02 chuyên mục:

  1. Nghiên cứu – Trao đổi: Gồm các bài tham khảo, những ý kiến trao đổi trong các lĩnh vực quản lý giáo dục, quản lý đào tạo, công tác giảng dạy, nghiên cứu…
  2. Nghiên cứu khoa học: Gồm các bài nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, khoa học nông nghiệp, quản lý giáo dục, công tác kiểm định chất lượng …

II. Hình thức bài viết

  1. Mỗi bài viết dài không quá 06 trang (bao gồm cả hình ảnh, bảng biểu) được trình bày như sau:

TÊN BÀI VIẾT

Họ tên tác giả – Chức vụ

Đơn vị công tác  – Số điện thoại

Phần nội dung (Font chữ: Times New Roman; Mã: Unicode; Cỡ chữ: 12; Before and After: 3pt; Line spacing: Mutiple, At: 1.2)

  1. Đối với bài nghiên cứu khoa học, đầu bài có thêm phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (không quá 200 từ) thể hiện các kết quả chính của nghiên cứu. Cuối bài là phần tài liệu tham khảo.

III. Cách thức gửi bài

Gửi file nội dung bài viết trực tiếp về Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, Trường Đại học Bạc Liêu, số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoặc Email: dinhtri64@yahoo.com.vn.

Trân trọng!