Ý tưởng khởi nghiệp

*CUỘC THI “Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2019”

Kế hoạch CiC 2019

Thể lệ cuộc thi CiC 2019

* CUỘC THI ” HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP”

1.Thể lệ cuộc thi ” Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2018 (SWIS 2018)”

Thông báo Kết quả cuộc thi ” Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp vòng sơ khảo 2018 (SWIS 2018)

2.Thể lệ cuộc thi ” Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019 (SV-STARTUP 2019)