Liên hệ

Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế

Trường Đại học Bạc Liêu

Địa chỉ: Cơ sở 1, số 178, đường Võ Thị Sáu, Phường 8, TP. Bạc Liêu

– Email: qlkh@blu.edu.vn

Điện thoại: 02916.500999