Tạp chí khoa học

Tên bài báo Tên tác giả Tên tạp chí
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc công bố báo cáo phát triển bền vững – Trường hợp các doanh nghiệp tại Việt Nam Trịnh Hữu Lực,

Tăng Thành Phước

Tạp chí Khoa học, Đại học Mở TP.HCM
Ảnh hưởng cung cấp Calcium giai đoạn tiền thu hoạch đến khả năng đông lạnh trái của dòng nhãn mới phát hiện trên Giồng nhãn Bạc Liêu Nguyễn Thị Kiều Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.
Khảo sát đặc tính của một số chủng xạ khuẩn đối với nấm Pyricularia Oryzea gây bệnh đạo ôn trên lúa vùng đất nhiễm mặn Đặng Nguyệt Quế Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Định danh xạ khuẩn có triển vọng trong phòng trị bệnh đạo ôn hại lúa trên vùng đất nhiễm mặn Đặng Nguyệt Quế Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Khảo sát ảnh hưởng của vi sinh vật, hàm lượng kim loại nặng và nitrate lên chất lượng rau năn bộp an toàn tại xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu Mai Thị Ngọc Hương Tạp chí khoa học, trường Đại học Quảng Nam
Water pH limits extracellular but not intracellular pH compensation in the CO2-tolerant freshwater fish
Pangasianodon hypophthalmus
Lê Mỹ Phương

(Michael A. Sackville, Ryan B. Shartau, Christian Damsgaard, Malthe Hvas, Le My Phuong, Tobias Wang, Mark Bayley, Do Thi Thanh Huong, Nguyen Thanh Phuong, and Colin J. Brauner)

Journal of Experimental Biology